Kako je sve počelo

 

Sve je počelo 1997. godine zahvaljujući entuzijazmu dvadesetak kakanjki koje su slobodno vrijeme provodile u sportsko rekreativnim  aktivnostima. Opća nezaposlenost, tek završen rat, prelazak iz jednog društvenog uređenja u drugo – novo i nepoznato, mnogo prijatelja za koje se ne zna gdje su i snažna potreba da se nešto ljudski učini upravo za njih, utiču na ideju organiziranog djelovanja.

U Februaru 1998., tačnije 24.02., registriramo udruženje građana: Forum žena „Alternative“ Kakanj i započinjemo prve projekte namijenjene povećanju informiranosti o pravu na povratak.

Iza nas su prijetnje organiziranih grupa ljudi iz Kaknja i Vareša smještenih u Drvaru da će nas kamenovati ako tamo dođemo govoriti o povratku. Nismo zaboravili ni pogrdne riječi i pljuvanje nekolicine raseljenih u izbjegličkom kampu Tasovčići, otpor tadašnje lokalne i drugih nivoa vlada prema povratku, niti mnoge druge neugodnosti. Nismo ni molili za povratak. Naše su namjere bile jasne:  Poboljšati informiranost o pravu na povratak i podržati one koji se žele vratiti. U našim projektima zagovarali smo slobodu kod izbora mjesta življenja za svakog čovjeka, ali ne na tuđem ognjištu. Vremenom, informiranost ljudi se poboljšavala, strah je nestajao a naši su projekti bili sve snažnije podržavani i „preslikavani“ na druga područja širom BiH.

Mnogo kasnije, proces povratka postaje organiziraniji. U početku, samo deklarativna podrška vlasti, pod pritiskom Međunarodne zajednice polako i ne baš svugdje i uvijek uvjerljivo, postaje konkretnija.  To je vrijeme u kojem „Alternative“ jasno profiliraju prioritete djelovanja. Aktivnosti ohrabrivanja povratka, uključujući informiranost i izgradnju pomirenja i povjerenja u zajednici, nadopunjuju se aktivnostima namijenjenim održivom povratku.

Sa  sudjelovanjem u projektu ASB-a kroz CARDS program u Kaknju doprinosimo obnovi 20 kuća i stanova i podršci razvoja obiteljskih biznisa te lobiramo za podršku lokalne samouprave u obnovi 3 kuće za povratničke porodice. U vrijeme završetka ovog projekta počinje planirana i organiziranija podrška povratku od strane BiH vlade. Na lokalnu samoupravu prenose se veće odgovornosti u procesu povratka a „Alternative“ imaju predstavnika u općinskoj komisiji za dodjelu sredstava namijenjenih povratnicima.

Od osnivanja do danas zalažemo se za veći utjecaj građana, posebno mladih i žena u procesima kreiranja i donošenja odluka na lokalnom nivou vlasti. Svoja znanja i iskustva dijelimo sa drugima i prihvaćamo nova u procesu izgradnje demokratskog društva. Naše kvalitetne radionice za odrasle čine nas prepoznatljivom organizacijom kod domaćih i međunarodnih  organizacija. Povratak raseljenih i izbjeglih osoba su aktivnosti koje ostaju iza nas. Umjesto njih, posebno od 2005. god. intenzivnije smo fokusirani na povećano učešće građana u procesima donošenje odluka i održiv razvoj lokalnih zajednica

Na putu razvoja, od neformalne grupe građana do dobro organiziranog udruženja, ne možemo a da ne spomenemo Dem Net (Demokratska mreža) program USAID-a. Među deset smo NVO-a u BiH koje su, u snažnoj konkurenciji i prema zahtjevnim kriterijima, odabrane da budu prve članice DemNet u BiH koja nam pomaže da napravimo važne promjene u organizaciiji i okruženju.

Počinjemo sa preispitivanjem misije, načina funkcioniranja upravnih tijela, efektivnosti rada izvršnog osoblja i drugim istraživanjima i procjenama u organizaciji i u okruženju u kojem djelujemo. S tim u vezi, razvijamo Pravilnike rada i radimo na usklađivanju Statuta i drugih dokumenta sa međunarodnim standardima, po kojima radi najveći broj nevladinih organizacija u razvijenim zemljama svijeta. Pri tome vodimo računa o usaglašenosti sa domaćim Zakonima.

Već smo od ranije, u grupi NVO-a koja je inicirala i radila na izradi nacrta  Zakona o udruženjima i Fondacijama u BiH.

30.09. 1999., Američki ambasador u BiH Thomas Miller, Izvršna direktorica NVO „Alternative“ Maksuma Topalović i  direktor USAID-a Craig Buck na svečanom potpisivanju Sporazuma o suradnji u DemNet programu.

 

Projekti  UG „Alternative“ Kakanj usmjereni su na ohrabrenje građana za učešće u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou i preuzimanje odgovornosti u planiranju i razvoju zajednice. Paralelno s tim stalno radimo na uspostavljanju i unapređenju suradnje  sa lokalnim vladama u području unapređenja komunikacije i uvjeta za učešće građana u procesima odlučivanja. U planiranju projekata „Alternative“ se oslanjanju na istraživanja u zajednici i participaciju građana  te vode računa o elementima održivog razvoja.

 

Programski ciljevi kretali su se od podrške povratku do razvoja kulture demokracije na nivou lokalnih zajednica

Uposlenost u organizaciji kretala se od jedne do jedanaest osoba.

Već petu godinu imamo 2-5 stalno uposlenih osoba sa redovnim plaćama i plaćenim obavezama koje iz njih proizlaze

Svi uposleni posjeduju znanja i vještine u obavljanju poslova koji su im dodijeljeni

Upravni odbor čine ugledni ljudi u zajednici posvećeni razvoju demokratskog bosansko-hercegovačkog društva sa značajnim iskustvima i idejama koje unose u prijedloge projekata i razvoj organizacije

Tehnički smo kvalitetno opremljeni sa umreženim računarima i korištenjem Internet učionica ili učenja na daljinu kroz projekte koje implementiramo

Četiri godine smo surađivali sa E-net centrom pri Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i Univerzitetom Alberta iz Kanade pružajući konsultantske i trenerske usluge u edukaciji općinskog menadžmenta na temu: „Strategija razvoja općina“ paralelno razvijajući vlastite kapacitete

Educirali smo kvalitetan tim lokalnih trenera za razvoj vještina i znanja općinskih vijećnika posebno u području participativnog planiranja

Godišnje u prosjeku implementiramo 2-3 projekta i 50 – 65 radionica

Godišnji budžet organizacije kretao se od 8.732,84 KM do 382.819,95 KM odnosno 4.465,03  – 195.732,73 EUR.

Pored velikog broja međunarodnih donatora karakteriše nas činjenica da osiguravamo i značajna sredstva iz domaćih izvora od lokalne do federalne vlade

U početku našeg djelovanja nismo imali podršku lokalne ni drugih nivoa vlada a do danas smo partnerstvo ostvarili sa 12 te aktivno surađivali sa 19 općina na području BiH

Prepoznatljivi smo po kvalitetnim radionicama za učenje odraslih i organizaciji odličnih omladinskih višednevnih međunarodnih kampova

U posljednje tri godine aktuelni su našu projekti u oblasti monitoringa općinskih sudova, (donator USAID JSDP); demokratizaciji izbora (donator CCI);  promociji zdravih stilova života (donator Federalno ministarstvo zdravstva);  informiranju javnosti o EU integracijama (donator EU iz IPA sredstava i Ministarstvo za obrazovanje, nauku kulturu i sport ZDK); ekološke kampanje u oblasti odgovornog upravljanja vodama (donator EU iz IPA sredstava kroz ETNAR projekat) i gradskim zelenim površinama (donator: Općina Kakanj)

Članica smo Mreže pravde, Mreže Sporazum plus, ETNAR ( Mreža zagovaračkih NVO za održivo korištenje energije i prirodnih resursa u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj); aktivno sudjelujemo u programu Vijeća Evrope namijenjenog građanskom nadgledanju izbora.