Principi djelovanja

Pomažemo našim KORISNICIMA da participiraju u kreiranju naših projekata. Indikator naše uspješnosti je, prije svih, zadovoljstvo korisnika našim uslugama.
Stalno radimo na EDUKACIJI
VRIJEDNOST našeg rada podiže vrijednost naše organizacije i omogućava nam slobodu djelovanja.

Dosljedna realizacija projekata, temelj su našeg uspjeha.

Dajemo poticaj našim SURADNICIMA i motiviramo ih za vrhunske rezultate. Naš uspjeh počinje s našim osobljem. Odnose u našoj organizaciji karakterizira međusobno poštovanje i  jasni ciljevi.
Društvena odgovornost-naš doprinos za bolji svijet. Naše ideje, programi i djelovanje služe ljudima, društvu i okolini.

Ophođenje sa suradnicima, donatorima i partnerima zasniva se na principu uvažavanja i razumijevanja.