Glavna obilježja UG „Alternative“ Kakanj tokom dvadesetogodišnjeg djelovanja, 24.2.2018.

Projekti  UG „Alternative“ Kakanj usmjereni su na ohrabrenje građana za učešće u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou i preuzimanje odgovornosti u planiranju i razvoju zajednice. Paralelno s tim stalno radimo na uspostavljanju i unapređenju suradnje  sa lokalnim vladama u području unapređenja komunikacije i uvjeta za učešće građana u procesima odlučivanja. U planiranju projekata „Alternative“ se oslanjanju na istraživanja u zajednici i participaciju građana  te vode računa o elementima održivog razvoja.

  • Programski ciljevi kretali su se od podrške povratku i izgradnji povjeranja do razvoja kulture demokracije na nivou lokalnih zajednica, prevenciji rodno zasnovanog nasilja i jačanju inkluzivnog obrazovanja
  • Uposlenost u organizaciji kretala se od jedne do jedanaest osoba.
  • Četiri godine smo surađivali sa E-net centrom pri Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i Univerzitetom Alberta iz Kanade pružajući konsultantske i trenerske usluge u edukaciji općinskog menadžmenta u okviru programa E učenje – progra,m reže znanja za Jugositočnu Evropu (E-NET)
  • Educirali smo kvalitetan tim lokalnih trenera za razvoj vještina i znanja općinskih vijećnika posebno u području participativnog planiranja i tim trenera u oblasti prevencije rodno zasnovanog nasilja. U programu Vijeća Evrope educiran je naš tim trenera za edukaciju posmatrača i monitoring izbora
  • Godišnje u prosjeku implementiramo 3-5 projekta i preko 60 radionica
  • Godišnji budžet organizacije kretao se od 8.732,84 KM do 382.819,95 KM odnosno 4.465,03  – 195.732,73 EUR.
  • Kroz dvadeset godina djelovanja ostvarili smo prihod od 1535100,38 KM kroz projekte i 149.930,81 KM kroz vlastite aktivnosti. Ukupno 1685031,19 KM
  • Prepoznatljivi smo po kvalitetnim radionicama za učenje djece i odraslih i organizaciji odličnih omladinskih višednevnih međunarodnih kampova.
  • Osim povratka i jačanja povjerenja radili smo u oblasti razvoja turizma, promoviranja reforme dječje zaštite i prevenciji bolesti ovisnosti, reformi pravosuđa kroz monitoring općinskih sudova, demokratizaciji izbora, promociji zdravih stilova života, informiranju javnosti o EU integracijama, zagovaranja za odgovorno i održivo upravljanje seoskim vodovodima, prevenciji rodno zasnovanog nasilja i drugim oblastima.
  • Članica smo Mreže pravde, Mreže Sporazum plus i Regionalne mreže Koalicije za REKOM.