Donator: Ministarstvo za obrazovanje, neuku, kulturu i sport ZDK Naziv projekta: Kultura čitanja Period implementacije: 1.10.2020. – 31.3.2021. Ciljevi projekta: Potaknuti mlade na čitanje. - Unaprijediti sadržaje za mlade koji…

Continue Reading Kultura čitanja

Građanska memorijalizacija u procesu suočavanja s prošlošću U subotu 10.10.2020. godine Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) je organizovalo događaj pod nazivom "Građanska memorijalizacija u procesu suočavanja s prošlošću".…

Continue Reading Građanska memorijalizacija u procesu suočavanja s prošlošću

Nije nam ovo prva zahvalnica ali ova je posebna jer su je djeca i mladi zaslužili ali je izazvala I brojne čestitke I sjajne komentare koji potvrđuju da građani vrjednuju…

Continue Reading Građani prepoznaju akcije Alternative

U okviru projekta udruženja Alternative Kakanj namijenjenog jačanju kapaciteta omladinskih OCD, 22 mladih kakanjaca posjetili su omladinski klub "Pod istim suncem" Jablanica. Fotografijama prenosimo djelić atmosfere prije i poslije volonterska…

Continue Reading Studijska posjeta mladih iz Kick-a udruženju Mladih u Jablanici

9 April, Sarajevo, Hotel Bosnia Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine u saradnji sa Gender centrom Vlade Republike Srpske i Gender centrom Federacije Bosne i Hercegovine, uz tehničku podršku…

Continue Reading Konsultativni sastanak povodom izrade Izvještaja o napretku u primjeni Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje u okviru procesa Peking +25  

Pogorelica, 26-28.9.2019. Učesnici kampa “Tri dana bez tri ekrana” vratili se kućama puni lijepih dojmova i uspomena. Kroz evaluaciju učesnici su istakli dobru izbalansiranost edukativnih radionica, dinamičnih timskih vježbi i…

Continue Reading Kamp “Tri dana bez tri ekrana”

Kick, 20. Septembar 2019. · Grupa mladih okupljena oko nekoliko projekata u programu WV BiH podrške dnevnim centrima za djecu i mlade, razgovarala je o projektima sa kojima aplicira na…

Continue Reading U Kick-u nove mogućnosti za mlade

Banovići, 8.9.2019, Mladi iz Kick-a posjetili su udruženje mladih BaUM u Banovićima u okviru programa WV BiH ciljanog na uspostavljanje centara za djecu i mlade u BiH. Tokom posjete razmjenjena…

Continue Reading Studijska posjeta mladih iz Kick-a udruženju BaUM Banovići

Kamp "Tri dana bez tri ekrana" Pogorelica- Fojnica, 27.- 28.8.2020. Ciljevi: Upoznavanje s komunikacijskim strategijama i tehnikama za učinkovito održavanje dobre komunikacije Upoznavanje s oblicima verbalne i neverbalne komunikacije Razvijanje…

Continue Reading Razvoj komunikacijskih vještina i suradnje