Kick, 20. Septembar 2019. ·
Grupa mladih okupljena oko nekoliko projekata u programu WV BiH podrške dnevnim centrima za djecu i mlade, razgovarala je o projektima sa kojima aplicira na sredstva WV.
Govorilo se o novim idejm za projekte u oblasti kulture. Veliku nesebićnu podršku u procesu razrade ideje mladi su dobili od Mirze Bajramovića, akademskog glumca.

Mi u “Alternativi” i KICK-u ponosni smo na ove mlade ljude i poštujemo njihovu želju i entuzijazam za kvalitetnim promjenama u društvu. Podržavamo i podržavat ćemo njihove ideje.