Banovići, 8.9.2019,
Mladi iz Kick-a posjetili su udruženje mladih BaUM u Banovićima u okviru programa WV BiH ciljanog na uspostavljanje centara za djecu i mlade u BiH.
Tokom posjete razmjenjena su iskustva u radi i otvorena diskusija na temu odnosa vladinog i nevladinog sektora, omladinske politike u Kaknju i Banovićima i podrške koju mladi imaju od lokalnih vlasti i WV BiH u oba grada.