9 April, Sarajevo, Hotel Bosnia

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine u saradnji sa Gender centrom Vlade Republike Srpske i Gender centrom Federacije Bosne i Hercegovine, uz tehničku podršku UN Women kancelarije u Bosni i Hercegovini organizirala konsultativni sastanak povodom izrade Izvještaja o napretku u primjeni Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje u okviru procesa Peking +25.

Nakon uvoda u globalni proces izvještavanja i proces koji se trenutno odvija u Bosni i Hercegovini radili smo World Cafe diskusiju o šest glavnih dimenzija od važnosti za Pekinšku deklaraciju i platformu za akciju i Agendu za održivi razvoj 2030:

1-Inkluzivni razvoj, zajednički prosperitet i pristojan rad

2-Iskorjenjivanje siromaštva, socijalna zaštita i socijalne usluge

3-Sloboda od nasilja, stigme i stereotipa

4-Učešće, odgovornost i rodno odgovorne institucije

5-Mirna i inkluzivna društva

6-Očuvanje, zaštita i obnova životne sredine