Dječja kreativna radionica, 29.11.2014., Omladinski centar Kakanj Cilj radionice je razvoj stvaralačkih i kreativnih sposobnosti kod djece. Radionica je organizirana u okviru projekat NVO "Alternative" - Dječija kreativna radionica, podržanog…

Continue ReadingDječja kreativna radionica -2

Children's creative workshop, 29.11.2014., the Youth Center Kakanj Objective of the workshop was to develop creative capabilities of children. The workshop was implemented within NGO Alternative's project „Children's creative workshop“…

Continue ReadingChildren’s creative workshop

Cilj radionice je razvoj stvaralačkih i kreativnih sposobnosti kod djece. Radionica je organizirana u okviru projekat NVO "Alternative" - Dječija kreativna radionica, podržanog sredstvima iz Općinskog budžeta i kao dio…

Continue ReadingDječja kreativna radionica – 1