Cilj radionice je razvoj stvaralačkih i kreativnih sposobnosti kod djece. Radionica je organizirana u okviru projekat NVO “Alternative” – Dječija kreativna radionica, podržanog sredstvima iz Općinskog budžeta i kao dio inicijative uspostavljanja Dječijeg kreativnog centra.

29.11.2014., Omladinski centar Kakanj