Briga o mentalnom zdravlju djece i mladih

Sastanak profesionalaca i drugih osoba koji rade s djecom i mladima . Prostorije UG „Alternative“ Kakanj, 24.11.2014.

Svrha sastanka je razmjena informacija, znanja i iskustava u rješavanju problematike sa kojom se osobe koje rade s djecom i mladima, a naročito u školama, susreću u praksi.  Inicijator sastanka: Centar za mentalno zdravlje Kakanj.