Dječji kreativni centar, 7.10.2017. Tema radionice: Upoznavanje s dječjim pravima – odgoj za demokratsko građanstvo Cilj: upoznati djecu sa njihovim pravima, ali i odgovornostima koja ta prava nose sa sobom.…

Continue ReadingRadionica: Dječja prava