Dječji kreativni centar, 7.10.2017.

Tema radionice: Upoznavanje s dječjim pravima – odgoj za demokratsko građanstvo

Cilj: upoznati djecu sa njihovim pravima, ali i odgovornostima koja ta prava nose sa sobom.

Odnos prava i odgovornosti zapravo je problem o kojem se najčešće raspravlja u odgojnom kontekstu. Prije svega važno je znati što su to prava, što su ljudska prava, a što dječja prava, a onda posebno u kakvom su ona odnosu prema odgovornostima, odnosno obavezama i dužnostima. Na radionici smo razgovarali o tome koje su obveze djeteta, kako ono može štititi svoja prava ili kako može pomoći svom prijatelju da zaštiti svoja prava?

Na radionici je podijeljen letak – Konvencija o pravima djeteta UG „Ruke podrške“ Kakanj

Treneri: Naida Bukvić, Ajla Vehab i Emina Topalović