VIII Skupština Koalicije za REKOM Sarajevo - hotel Holiday inn, 27.1.2018. Šta je Koalicija za REKOM? To je mreža organizacija civilnog društva iz postjugoslovenskih zemalja koje se zalažu za osnivanje…

Continue ReadingVIII Skupština Koalicije za REKOM