UG „Alternative“ Kakanj na XI Forumu za tranzicijsku pravdu u postjugoslovenskim zemljama

Sarajevo – Hotel Holiday inn, 28.i 29.1.2018

Koalicija za REKOM je 28. i 29. januara u Sarajevu organizovala jedanaesti Forum za tranzicijsku pravdu u post-jugoslovenskim zemljama. U radu dvodnevnog Foruma učestvovalo je 68 delegata Koalicije za REKOM čija je članica i UG „Alternative“ Kakanj, i 100 učesnika iz kruga civilnog društva, akademske zajednice, istraživača tranzicijske pravde, domaćih državnih i međunarodnih organizacija, kao i institucija koje se bave upostavljanjem vladavine prava, narušene teškim kršenjem ljudskih prava u ratovima 1990-ih godina.
XI Forum za tranzicijsku oravdu posvećen je razmatranju uticaja inicijativa nevladinih organizacija, mirovnih grupa, članova akademske zajednice i umjetnika na uspostavljanju tranzicijske pravde u zemljama, nasljednicama nekadašnje Jugoslavije.