VIII Skupština Koalicije za REKOM

Sarajevo – hotel Holiday inn, 27.1.2018.

Šta je Koalicija za REKOM?

To je mreža organizacija civilnog društva iz postjugoslovenskih zemalja koje se zalažu za osnivanje zvanične Regionalne komisije za činjenice o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava učinjenim na teritoriji bivše SFRJ, od 1. januara 1991. do 31. decembra 2001. godine.

Koalicijom za REKOM upravlja Skupština članova i članica Koalicije.

UG “Alternative” Kakanj su članica Koalicije za REKOM i aktivno sudjeluju u radu Skupštine od održavanja VI Skupštine. Delegat na Skupštini: Maksuma Topalović

Glavna obilježja VIII Skupštine:

  • Formiran Regionalni Savjet Koalicije za REKOM i donesen novi Statut
  • Kolaicija za REKOM očekuje da se do sljedećeg samita Berlinskog procesa (2018.) obezbijedi podrška Zapadnog Balkana ZA OSNIVANJE Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritorijama nekadašnje SFRJ od 1991.-2001.