Debatiraju timovi u OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj. Priprema debetanata i debata podržana je projektom UG „Alternative“ Kakanj „Prevencija zdravlja u osnovnim školama“ podržanog sredstvima federalnog ministarstva zdravstva. 24.2.2014.

Continue ReadingDebata: Čini li nas cigareta odraslijima? – 1