Dječiji reativni centar, 16. 9. 2017

Započeo je V ciklus kreativnih dječijih radionica u organizaciji UG “Alternative” Kakanj. Prva radionica u ovom ciklusu odvijala se u dvije odvojene grupe, ali sa jednakom dinamikom i zainteresiranošću učesnika.

Tremeri: Emina Topalović i Naida Naca Bukvić za prvu grupu učesnika i
Mirza Bajramović za drugu grupu učesnika

Radionice se održavaju uz podršku In fondacije – Fondacije za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Općine Kakanj