Mjesto i vrijeme implementacije: Kakanj, 1.9.2014.-1.4.2015.

Donator: Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke

Iznos ugovora: 7.700,00 KM

 

Problem ovisnosti djece i mladih o duhanu, alkoholu i drugim psiho-aktivnim sredstvima kao simptomima krize modernog društva, pojava je koja ozbiljno narušava zdravlje i mogućnosti uravnoteženog socijalnog funkcioniranja velikog broja mladih ljudi u najosjetljivijoj fazi njihovog individualnog odrastanja.

Prema tome, fokus projekta je na primarnoj prevenciji odnosno na učenju o zdravlju, odgovornom postupanju i primjenjivanju zdravog stila života, 500 učenika kakanjskih osnovnih škola uče o primarnoj prevenciji  bolesti ovisnosti.

 

Opći cilj projekta:

Upozoriti cjelokupnu lokalnu javnost na problem zloupotrebe svih oblika ovisnosti a posebno droga

 

Specifični ciljevi:

  1. Podići nivo svijesti javnosti o stalnim zdravstvenim i socijalnim posljedicama ovisnosti i pružiti pomoć obiteljima, posebno odgojnoj funkciji roditelja u prevenciji ovisničkog stila življenja
  2. Poboljšati znanja 400 učenika o štetnostima zloupotrebe korištenja droga te razvijanje sposobnosti adekvatnog reagiranja na životne izazove
  3. Promovirati zdrave stilove života u osnovnim školama na području općine Kakanj