Kraljeva Sutjeska, 13.5.2017.

I ove godine UG “Alternative” Kakanj i UŽOK – Udruženje žena općine Kakanj, zajedno su u akciji uređenja Spomen obilježja – „Partizansko groblje“ u Kraljevoj Sutjesci. Nastavak je to prošlogodišnje akcije u kojoj smo očistili i ofarbali najveći dio ograde i zasadili ruže na jednoj od dvije predviđene površine sadnje ukrasnog bilja. Akciji je prethodilo košenje trave, orezivanje ukrasnih grmova i čišćenje mahovine. U ovogodišnjoj akciji o u sklopu općinske akcije “Očistimo Kakanj za jedan dan” nastavili smo sa farbanjem ograde, orezivanjem ukrsanih grmova, čišćenjem mahovine, košenjem trave i čišćenjem orpada. Posebno smo ponosni na aktivnost čupanja korova između ploča na stazama i oko spomen obilježja te stavljanjem ukrasne bijele rizle na mjesta na kojima je iščupan korov čime bi se osim poboljšanja estetskog izgleda trebao usporiti rast korova. Koordinatori akcije UG “Alternative” u suradnji sa UŽOKom Kakanj zadovoljni su akcijom i zahvaljuju se svima koji su akciju podržali. A Akciju su podržali Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj i JP Vodokom Kakanj te pojedinci Dino Mimić i Selvedina Dinka Goga