Dječja kreativna radionica održana je 9.marta 2019 u Kick-u.

Sadržaj: izrada proljetnog cvijeća od vate i kokica i izrada mini vrtova u plastičnim tanjirima.

Na kraju radionice zabava kroz zanimljive igre: Tragom stopala i igre sa balonima

Trenerica. Ajla Vehab Hrusto, Magistrica pedagogije