Akcija uređenje partizanskog groblja u Kraljevoj Sutjesci, 9.5.2015.godine

UG “Alternative” Kakanj je u suradnji sa Osnovnim organizacijama OO SDP Kakanj I i Kakanj II te UBNOR Kakanj organizirala akciju uređenja spomen obilježja – Partizansko groblje u Kraljevoj Sutjesci. Podsjećamo, prvu akciju organizirali smo u aprilu u suradnji sa udruženjima građana UŽOK Kakanj i UBNOAR Kakanj.