Kick, Subota, 9.2.2019.

Kick je dva dana bio centar razmjene ideja, dobrog druženja i stvaranja mreže podrške srednjoškolaca iz lokalnih timova ASuBiH Kakanj, Fojnica, Busovača, Donji Vakuf, Visoko i Breza. Oni su mladi i odvažni, ne dopada im se aktuelno stanje ali žele doprinijeti pozitivnim promjenama u bh. društvu.
I dok većina mladih još nije ni iskočila iz svojih pidžama grupa aktivnih srednjoškolaca već je započela proces razmjene ideja i mišljenja u vezi rješavanja aktuelnih problema mladih. Oni ne čekaju da njihove probleme riješava neko drugi već su se hrabro uhvatili u koštac s njima i tragaju za rješenjima. Kick out local problems – program u Kreativnom inovacijskom centru Kakanj im pomaže u tome.

Kick je i vaša adresa ako imate imalo aktivističkog duha i želite raditi na rješavanju jednog ili više problema u zajednici. Prijavite se https://kick.ba/kick-out-local-problems. Dobit ćete stručnu i mentorsku podršku da zajedno sa drugim učesnicima ili u manjim timovima radite na rješavanju razlilčitih problema u vašoj zajednici.

KICK je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) #ReLOaD