ULOGA SREDNJOŠKOLSKIH NASTAVNIKA/CA U IZGRAĐIVANJU LIČNOSTI MLADIH (ADOLESCENATA) ZA RODNO NENASILJE
I
STRATEGIJE PREVENCIJE RODNO ZASNOVANOG NASILJA U SREDNJIM ŠKOLAMA

 

Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj

Radionici je prisustvovalo 16 nastavnica/ka, srednjoškolskih profesora/ica iz Stručnih aktiva društvenih i humanističkih nauka
Kakanj, 29.6.2017.g.
Projekt „Kreativni centar-mjesto prevencije rodno-zasnovanog nasilja“
Izvještaj sa edukativno-iskustvene radionice za srednjoškolske nastavnike/ce na temu :

Cilj radionice je bio edukacija o spolu, rodu, rodnim ulogama, muško-ženskim odnosima i stereotipima i predrasudama, te rodnom nasilju sa aspekta transakcionoanalitičke (TA) teorije ličnosti i na osnovu novih spoznaja , kao i kroz lični rad na sebi prepoznavanje i traženje mogućnosti za odgojni rad za nenasilje u svakodnevnom radu sa mladim ljudima u razredu i kroz nastavu različitih nastavnih predmeta u srednjoj školi , tj. pravljenje prijedloga strategije prevencije rodno zasnovanog nasilja u srednjim školama i sa mladim ljudima.
Trenerica na radionici :
Vildana Neimarlija, prof.pedagogije i psihologije, psihoterapeut TA