Radionica : Sticanje statusa

Učesnici: učenici IX razreda O.Š. „Omer Mušić“ Brežani

Trener: Naila Obralija, pedagog

CILJEVI:

–  Razumjeti status djevojčica u savremenom društvu

–           Razumjeti društvene mehanizme kojima društvo prenosi status na djevojčice

–           Utvrditi načine na koje se status djevojčica može popraviti

Razgovor nakon aktivosti i evaluacija, neka od pitanja na koja su učesnici odgovarali?

  • Što želimo da promijenimo u vezi statusa djevojčica?
  • Što smo u stanju da promijenimo?
  • Kako možemo da promijenimo te stvari?
  • Zašto na djevojčice ne utiče proporcionalno nasilje zasnovano na rodu?
  • Koji instrumenti postoje za zaštitu prava djevojčica?

Ideje za djelovanje

Učesnici su zainteresirani za pokretanje kampanje kojom bi se poboljšao položaj i status djevojaka i žena na lokalnom nivou. Ohrabreni su za suradnju sa školom i NVO „Alternative“ Kakanj i pripremit će projektnu ideju za CIVITAS.

Realizacija radionice omogućena je kroz projekat UG „Alternative“ Kakanj „Kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja“ podržanog sredstvima In fondacije.