Dvije radionice

Kick, 1.6.2019.

 

Kick i Fondacija Mozaik predstavili su mladima u Kaknju Natječaj – Nagrada za društvene promjene (Social impact Award) koji uključuje SIA 2019 BiH nagradu sredstva za testiranje ideje investiciju i Mozaikovu mentorsku podršku za društveni bizis, regionalnu inkubaciju u Sjevernoj Makedoniji i učešće na SIA Summit 2019 u Ukrajini

Trener, Miron Lukač iz Fondacije Mozaik

 

Razrada ideje za društvene promjene koja može biti i biznis i prijava na natječaj samo su dio današnjih događanja u Kick-u jer su u nastavku mladi sudjelovali na drugoj od tri planirane radionice na temu Upravljanje projektnim ciklusom i pisanje projektnog prijedloga kroz program jačanja kapaciteta omladinskih NVO-a podržan sredstvima World Vision BiH.

Trenerica, Maksuma Topalović iz NVO “Alternative” Kakanj

 

KICK je podržan u okviru Regionalnong programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) #ReLOaD