Aktivnosti: Park riječi
Cilj aktivnosti: Razvijenje intelektualnih vještina

Aktivnosti: slagalica
Cilj aktivnosti: Poticanje i razvijanje misaonih procesa, razvijanje spretnosti i takmičarskog duha.

Aktivnost: Jorgovan
Cilj aktivnosti:Razvijanje kreativnosti i osjećaja za lijepo

Alternative Kakanj, 10.5.2019.

Trenerica: Ajla Vehab Hrusto, magistrica pedagogije