Kreativni centar, 14.3.2017.

Prepoznavanje stereotipa i predrasuda u vezi rodnih uloga u pričama i bajkama za djecu i odrasle s ciljem da djeca uvide koliko su besmisleni i koliko ograničavaju ljudske slobode i jednaka prava za sve.

Projekat: Kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja,. Podržan od strane IN Fondacije – Fondacije za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH iz sredstava Kinderpostzegels Fondacije iz Holandije.