Radionica za roditelja učenika OŠ “Omer Mušić” u Brežanima održana dana 18.4.2017.  bavila se nizom pitanja, uključujući i odnose između rodova, predstavljanje muškog i ženskog u reklamama, percepcija o tome što je muško, a što žensko u reklamama i uticaj reklama na stvaranje javne percepcije o rodu, polu i seksualnosti.
Ciljevi
Identifikovati svakodnevne prezentacije roda (korišteni primjer reklamiranja u medijima)
Identifikovati rodne stereotipe kako se projektuju kroz medije
Promisliti i razgovarati o društvenoj konstrukciji rodnih uloga
Povećati osviještenost u pogledu nejednakih mogućnosti za rodove
Promovisati empatiju sa drugim rodom

trener: Naila Obralija
Projekat UG “Alternative” Kakanj “Dječiji kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja” podržan sredstvima IN Fondacije – Fondacije za unapređenje uključenosti djece i mladih u BiH