RADIONICE

PREVENCIJA OVISNOSTI

Radionice iz projekta prevencije ovisnosti

PREVENCIJA RODNO ZASNOVANOG NASILJA

Radionice iz projekta prevencija rodno zasnovanog nasilja

DJEČJI KREATIVNI CENTAR

Radionice iz projekta dječji kreativni centar

GENDER

Radionice koje su u sklopu projekta GENDER

EKOLOGIJA

Radionice iz projekta ekologije

KULTURA I OBRAZOVANJE

Radionice koje su u sklopu projekta kulture i obrazovanja

IZGRADNJA MIRA

Radionice iz projekta igradnje mira

PROMOCIJA ZDRAVIH STILOVA ŽIVLJENJA

Radionice koje su u sklopu projekta promocije zdravih stilova življenja

IT

Radionice iz projekta IT

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Radionice koje su u sklopu projekta za razvoj civilnog društva

IZGRADNJA SAMOPOUZDANJA

Radionice iz projekta izgradnja samopouzdanja

MLADI

Radionice koje su u sklopu projekta za mlade