Današnja dječija kreativna radionica u Omladinskom centru Kakanj (24.1.2015.) bila je fokusirana na izgradnju dobrih odnosa prema drugima. U vrijeme porasta vršnjačkog nasilja verbalnog i neverbalnog, polaznici dječijih kreativnih radionica su pisali jedni drugima pozitivne i afirmativne poruke i nastavit će to raditi i na narednim radionicama. Poticani su da nalaze pozitivne i lijepe osobine kod drugih i sigurno će se svako od njih veseliti porukama koje dobije i koje će dobiti na narednim radionicama.

Radionica je podržana od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Općine Kakanj i Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke.