Radionica za roditelje: Sigurnost u mom životu
OŠ „Omer Mušić“ Brežani, 11.12.2015.

Prisutno 19 roditelja učenika osnovaca,
trener: Naila Obralija

Ova aktivnost ilustruje rodne razlike koje se odnose na pitanje nasilja i rješava nepostojanje odgovarajućih informacija za mlade ljude o pravoj prirodi interpersonalnog nasilja kao što je nasilje u vezi ili bullying.

CILJEVI:
– Prepoznati različite nivoe i vrste zabrinutosti za sigurnost koje imaju muškarci i žene, dječaci i djevojčice
– Utvrditi raskorak između realnosti nasilja zasnovanog na rodu i informacija koje mladi ljudi dobijaju
– Identifikovati određene načine na koje rad sa mladima može odigrati ulogu u premošćavanju tog jaza

Učesnici su razmijenili ideje na temu „ostajanja bezbjednima“, drugim riječima, učesnici/e su podijelili sa drugima informacije i iskustva o tome šta stvarno preduzimaju kako bi izbjegli nasilje i kako bi bili bezbjedni od nasilja. Također, pozvani su da razmisle o vrstama prijetnji po sopstvenu sigurnost sa kojima se redovno suočavaju, i o tome razgovaraju unutar manjih grupa a zatim i u plenumu.
Liste prijetnji razlikuju se po mušku i žensku sigurnost. Liste priojetnji za žensku sigurnost su detaljnije i puno duže, što potvrđuje tezu da je nasilje nad ženama prisutnije.
Radionica je bila prilika da se prezentiraju zakonska rješenja u vezi rodne ravnopravnosti ali i prilika da se potaknu roditelji da dodatno istražuju ovu temu i osnažuju djecu u području osvješćenosti o rodnoj ravnopravnosti.

Radionica je provedena u okviru projekta „Kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja. Projekat je podržan od strane In fondacije – fondacije za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH.