Ova radionica se bavi nizom pitanja, uključujući i odnose između rodova,predstavljanje muškog i ženskog u reklamama, percepcija o tome što je muško, a što žensko u reklamama i uticaj reklama na stvaranje javne percepcije o rodu, polu i seksualnosti.

CILJEVI:
– Identifikovati svakodnevne prezentacije roda koristeći primjer reklamiranja
u medijima
– Identifikovati rodne stereotipe kako se projektuju kroz medije
– Promisliti i razgovarati o društvenoj konstrukciji rodnih uloga
– Povećati osviještenost u pogledu nejednakih mogućnosti za rodove
– Promovisati empatiju sa drugim rodom

Radionica za 16 nastavnika OŠ “Omer Mušić” Brežani
Trener: Naila. M. Obralija

Realizacija radionice je omogućena kroz projekat “Kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja” . Projekat je podržan od strane In fondacije – fondacije za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH