Cilj i ove radionice je poticanje timskog rada i razvijanje svijesti o vlastitim sposobnostima. Osim toga kroz radionicu poticemo djecu za brigu o pticama naročito u zimsko vrijeme. Slicne hranilice svaki od učesnika radionice moze samostalno uraditi koristeci tetarpak pakovanja sokova ili mlijeka. Ako ih postave na balkone ili u dvorista pruža im se prilika da prate koje ptice dolaze, šta jedu a šta ne i kako se ponašaju te na taj način nauče više o pticama.

Radionice su podržane od strane Općine Kakanj i Kantonalog ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport te od Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja