Projekt „Kreativni centar-mjesto prevencije rodno-zasnovanog nasilja“

Radionica je održana 29.maja 2018.g. sa petnaestogodišnjacima (učenici prvog (I) razreda) u prostorijama Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Kakanj. Radionici je prisustvovalo 20 učenika i učenica koji su vrlo zainteresirani bili za temu rodno zasnovanog nasilja, rodne nejednakosti i socijalizacije, stereotipa zasnovanih na rodu i rodnim ulogama za žene i muškarce, te izgradnji morala i moralnih stajališta.
Cilj radionice je bio da se učesnici podstaknu da razmisle o sopstvenim vrijednostima u odnosu na moral i rod, da se analiziraju različita moralna stajališta, i zaključi odakle ona dolaze i kako se stvaraju predrasude i stereotipi. Također, cilj je bio razumjeti kako se pojedinci socijaliziraju i na koji način propisane rodne uloge i za žene i muškarce postaju nerazdvojivi dio pojedinačnog i društvenog morala.
Kroz veoma motivirajuću i pozitivnu klimu , vrlo se kvalitetno radilo na radionici, te su zadati ciljevi vježbe kroz priču o Steli uspješno relizirani.
Učesnici ove radionice raspoređeni u pet grupa po četvero i to dvije grupe rodno miješane, dvije samo ženske i jedna samo muška, su vrlo aktivno i motivirajuće radili vježbu prvo individualno, a kasnije zajednički u grupi usaglašavali mišljenja, stavove i moralna gledišta, te davali ocjene. Ovakva rodna podjela po grupama se pokazala vrlo korisnom u smislu raznovrsnih moralnih stajališta zavisno od spolne i rodne pripadnosti. Na kraju su svi učesnici jasno vidjeli razlike u moralnim stajalištima koje zavise od pripadnosti polu, odgojnom utjecaju i sredini življenja, te zavise od uobičajenih ponašajnih i moralnih normi u određenoj sredini.
Zaključci na kraju radionice su izvedeni iz cjelokupne analize i diskusije, a to su bili da odgoj u određenoj sredini izgrađuje moral i moralna stajališta te utječe na ponašanja, da su više žene izložene osudama društva zbog svoga ponašanja , da više one imaju nemoralne ponude i bivaju žrtve rodno zasnovanog nasilja, da je to sve rezultat i društvenih stereotipa i predrasuda. Također, učesnici radionice ovoga uzrasta su vrlo svjesni potrebe da za važne odluke treba dobro razmisliti i strpljivo ih donositi uz obavezno savjetovanje i podršku odraslih. Isto tako, zaključak je bio da treba biti oprezan i u donošenju moralnih sudova jer nikada ne znamo sve okolnosti pod kojima se određena ponašanja dešavaju.
Trenerica na radionici :
Vildana Neimarlija, prof.pedagogije i psihologije, psihoterapeut TA p.s.

projekat podržava IN Fondacija – Fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u Bosni i Hercegovini