Kreativni centar, 3.10.2017.

U okviru programa obilježavanja dječije nedjelje održana je uvodna radionica na temu dječjih prava: “Šta želim, šta hoću i šta mogu”. Učesnici su kroz zaninmljive vježbe jasno definirali potrebe i želje, popunjavajući nedovršenu rečenicu: “Zato što sam dijete i živim u ovom gradu, želim da mi se obezbijedi…. .” Organizatori radionice: UG “Alternative” Kakanj i JU KSC Kakanj. Treneri: Naida Naca Bukvić, Emina Topalović, Ajla Vehab i Maksuma Topalović.