Kreativni centar, 5.6.2016.

Kroz interakciju s djecom dobili smo jasnu sliku o tome šta škola očekuje od dječaka a šta od djevojčica. Kroz zajedničku diskusiju učesnici su razumjeli da očekivanja nisu ista i da ponekad nisu fer odnosno da sputavaju i ograničavaju jedne ili druge u učenju i učešću.

Radionica je dio projekta: Kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja, podržanog od strane IN Fondacije – Fondacije za unepređenje socijalne inkluzije dejec i mladih.

Kao i prethodne i ova radionica sadrži zabavne i dinamične aktivnosti koje potiču maštu i kreativnost ali i razumijevanje potreba drugih suradnju.