OŠ „Omer Mušić“ Brežani, 6.11.2017.

Projekat: Kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja
Implementira. UG “Alternative” Kakanj u partnerstvu sa JU KSC Kakanj
Projekat podržava In fondacija – Fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH i Općina Kakanj
Aktivnost: Radionica za učenike VII 2 razreda OŠ “Omer Mušić” Brežani
Tema radionice: Očekivanja i zahtjevi – Šta društvo, porodica, škola, prijetelji očekuju od dječaka a šta od djevojčica?

Ciljevi: Pomoći učesnicima/ama da prave razliku između različitih očekivanja koja suvremeno društvo stavlja pred djevojčce i pred dječake

Trener: Naila Obralija, prof.pedagogije i psihologije