Još jedna radionica u okviru Kreativnog centra – mjesta prevencija rodno zasnovanog nasilja održana je u OŠ „Omer Mušić“ Brežani, 3.12.2015.

Učesnici: 28 učenika VII razreda

Trener: Naila Obralija, pedagogica

Ciljevi:

razvijanje svjesti o rodnoj ravnopravnosti u svjetlu ličnih osobina i karakteristika;

razvijanje svjesti o sopstvenim osobinama i karakteristikama u svjetlu rodne   ravnopravnosti;

razvijanje svjesti o poštovanju drugih ljudi sa svim njihovim specifičnostima.

Realizacija radionice omogućena je u okviru projekta UG „Alternative“ Kakanj: Kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja, podržanog  sredstvima In fondacije i Kinderpostzegels fondacije