Omladinski centar Kakanj: 03.12.2015.,radionica za učenike Vi razreda OŠ „Hamdija Kreševljaković“  Kakanj

Trener:  Naida Bukvić

Cilj radionice: Pomoći učesnicima/ama da prave razliku između različitih očekivanja koja

savremeno društvo stavlja pred djevojčice i dječake, mladiće i djevojke

Radionica je koncipirana  tako da omogućava učesnicima/ama da dodatno istražuju koncepte roda

Petnaest učesnika/ca aktivno je propitivalo razlike između očekivanja i zahtjeva koji se postavljaju pred djevojčice i dječake, izrazili su želje za promjenama i razgovarali o tome na koji način misle da mogu doći do promjena.

Radionice je realizovana u okviru projekta UG „Alternative“ Kakanj: „Kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja“ podržanog sredstvima IN – Fondacije – Fondacija za unapređenje socijalne inkluzije mladih u BiH