OŠ Omer Mušić, Brežani , 20.11.2015. godine

Učesnici: Učenici V Razreda OŠ „Omer Mušić“

Cilj radionice: Pomoći učesnicima/ama da prave razliku između različitih očekivanja koja savremeno društvo stavlja pred djevojčice i dječake, mladiće i djevojke

Radionicom je obilježen Međunarodni dan dječjih prava, a koncipirana je tako da omogućava učesnicima/ama da dodatno istražuju koncepte roda

Devetnaest učesnika aktivno je propitivalo razlike  između očekivanja i zahtjeva koji se postavljaju pred djevojčice i dječake, izrazili su želje za promjenama i razgovarali o tome na koji način misle da mogu doći do promjena.

Trener: Naila Obralija, pedagog

Radionice je realizovana u okviru projekta UG „Alternative“ Kakanj:  „Kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja“ podržanog sredstvima IN – Fondacije