Kreativni centar, 8.4.2017.

Cilj radionice je potaknuti učesnike da pozitivno razmišljaju o sebi, da osvijeste svoje dobre strane i shvate da je svatko u nečemu dobar.
Važno je poticati pozitivno mišljenje o sebi kod učenika nižih razreda osnovnih škola kako bi što ranije otkrili svoje kvalitete i upoznali i voljeli sebe onakve kakvi jesu. Sa dobrim samopouzdanjem lakše će ostvariti svoje potencijale, lakše se nositi sa kritikama i izazovima u okruženju ali i sa zahtjevima koji se pred njih stavljaju. Ne mogu svi u svemu biti uspješni, ali je svako od njih u nečemu uspješan.

Radionice je dio sadržaj druge godine projekta „Dječiji kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja“ kog implementira UG Alternative Kakanj. Projekat podržava In fondacija – Fondacija za socijalnu uključenost djece i mladih u BiH i Fondacija Kinderpostzegels iz Holandije. Projekat je u prvoj godini obuhvatio 1068 učesnika i 60 nastavnika i roditelja u pet osnovnih škola na području Općine Kakanj. U aktivnostima je, osim angažiranih profesionalaca i obučenih trenera, sudjelovalo i 9 volontera.