Prva škola programiranja u Kaknju

Kick, 16.3.-20.5.2019.

Na poziv za prvu školu programiranja 94 prijave i nije prestajao interes ni po isteku poziva. Od prvih 22 učesnika 19 ih je uspješno završilo školu programiranja. Planiranih 36 sati rada preraslo je u preko 40 sati odnosno u prosjeku dnevno 3-4 sata skoncentriranog aktivnog rada.

Školu programiranja započeli smo sa lekcijama iz osnova računara i programiranja a nastavili sa nizovima u programskom jeziku C#, zatim sa radom sa dadotekama, kao i kreiranju aplikacija koja posjeduje grafički korisnički interfejs, a koja objedinjuje sve do tada obrađene lekcije.

Predavač: Emin Šehić, Microsoft Certified Professional (MCP), zaposlen kao Software Development Engineer u kompaniji APP Impact u Sarajevu, te apsolvent na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, odsjeka za računarstvo i informatiku.

Škola programiranja podržana je od strane World Vision BiH, a organizirana u okviru Kreativnog inovacijskog centra Kakanj.

KICK je podržan u okviru Regionalnong programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)