Kreativni centar, 19.12.2015.

Socijalno-emocionalne kompetencije koje se usvoje u ranijem školskom uzrastu postaju faktor zaštite kasnije u životu.

Projekat: Dječiji kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja