Kick, 15.5.2019.

U Kreativnom inovacijskom centru Kakanj u okviru Kick-ovog programa „Girls Kicking in“ podijeljene su priče uspješnih žena iz Kaknja o njihovim poslovnim uspjesima, padovima i životnim lekcijama. Razgovaralo se o tome jesu li greške i neuspjesi put do uspjeha?
Razgovaralo se o tome da li žene imaju ravnopravan položaj na nivou lokalne zajednice i u bh. društvu, šta su bili najveći izazovi u razvoju njihovih biznisa i karijera, šta je teže, krenuti u realizaciju poslovne ideje ili opstati na tržištu, koliko se cijeni rad žena u odnosu na rad muškaraca i šta bi se moglo i trebalo uraditi za dalju podršku ženama u biznisu i razvoju karijere.

Organizator: Alternative Kakanj u suradnji sa Savjetom žena općinskog načelnika, u okviru projekta Kreativni inovacijski centar Kakanj

Moderatorice: Maksuma Topalović, osnivačica Kick-a i Nejra Šabeta, Predsjednica Savjeta žena općinskog načelnika 

KICK je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)