Kick, 15.5.2019.

U Kreativnom inovacijskom centru Kakanj u okviru Kick-ovog programa „Girls Kicking in“ podijeljene su priče uspješnih žena iz Kaknja o njihovim poslovnim uspjesima, padovima i životnim lekcijama. Razgovaralo se o tome jesu li greške i neuspjesi put do uspjeha?
Razgovaralo se o tome da li žene imaju ravnopravan položaj na nivou lokalne zajednice i u bh. društvu, šta su bili najveći izazovi u razvoju njihovih biznisa i karijera, šta je teže, krenuti u realizaciju poslovne ideje ili opstati na tržištu, koliko se cijeni rad žena u odnosu na rad muškaraca i šta bi se moglo i trebalo uraditi za dalju podršku ženama u biznisu i razvoju karijere.

Organizator: Alternative Kakanj u suradnji sa Savjetom žena općinskog načelnika, u okviru projekta Kreativni inovacijski centar Kakanj

Moderatorice: Maksuma Topalović, osnivačica Kick-a i Nejra Šabeta, Predsjednica Savjeta žena općinskog načelnika 

KICK je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

The fertilised egg then passes down the fallopian tube into the uterus, where it embeds itself into the lining of the uterus. cialis generic Emergency contraceptive pills mainly work by delaying the release of the egg, which can be crucial if there are sperm present because sperm can still fertilise an egg for many hours and even days after ejaculation.