Projekat: Kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasija

Pokrovitelj: IN Fondacija, NVO Alternative Kakanj

 

Radionica  1.: Poštujmo rodnu ravnopravnost u profesionalnom i privatnom životu

Mjesto: OŠ 15 april, Doboj-Kakanj

Datum: 10.05.2018.

Facilitator: Esmin Brodlija

Broj učesnika:  22 učenika uzrasta od 12 – 14 godina.

Kod djece se razvila svijst o rodnoj ravnopravnosti u profesionalnom i privatnom životu, poštovanju drugih ljudi i njihovih izbora. Također su unaprijeđene njihove komunikacijske sposobnosti kroz poticanje svih da kažu svoje mišljenje, a učenici su kroz dobijene informacije o stereotipima i predrasudama educirani o ova dva pojma i njihovoj međusobnoj razlici.

Prema mišljenju facilitatora radionica je bila uspješna, što potvrđuje i pitanje učenika o narednim radionicama, i da je ista doprinijela osvještavanju problema  rodno zasnovano nasilje te da se uticalo na svijest učesnika o rodnoj ravnopravnosti u svjetlu ličnih osobina i kratakteristika, o ličnim karakteristikama i osobinama u svjetlu rodne ravnopravnosti, kao i na svijest o poštovanju drugih ljudi sa svim njihovim specifičnostima i odlikama…

 

Radionica 2: Osobine i interesovanja u svjetlu rodne ravnopravnosti

Mjesto: OŠ Ahmed Muradbegovićl, Donji Kakanj

Facilitator: Esmin Brodlija

Broj učesnika:  26 učenika uzrasta od 12 – 15 godina.

Datum: 18.05.2018.

Radionica doprinijela razvijanju svijsesti o rodnoj ravnopravnosti, ličnim karakteristikama i osobinama u svjetlu rodne ravnopravnosti, kao i važnosti poštovanja drugih ljudi sa svim njihovim specifičnostima i karakteristikama. Vjerujem da je ova radionica doprinijela i prevenciji rodno zanovanog nasilja, jer su učenicui u najvećem broju osudili svkai vid nasilja, s posebnim naglaskom na nasilje zasnovano na rodnim razlikama.