Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Kakanj ,12.12.2017.g.
Projekt „Kreativni centar-mjesto prevencije rodno-zasnovanog nasilja“
Izvještaj sa radionice za adolescente, učenike I razreda gimnazije, na temu :
OČEKIVANJA I ZAHTJEVI
Donator: In Fondacija – Fondacija za unepređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH
Radionici je prisustvovalo 19 učenika i učenica koji su vrlo zainteresirani bili za temu rodno zasnovanog nasilja, te su vrlo motivirano, ambiciozno i aktivno učestvovali u radu na radionici.
Cilj radionice je da se mladim učesnicima omogući da dodatno istražuju koncepte roda, te da im se pomogne da prave razliku između različitih očekivanja koja savremeno društvo stavlja pred djevojčice i dječake, mladiće i djevojke, te razbijanje stereotipa i predrasuda o polu i rodu, rodnim poslovima, ulogama i ličnim izborima.

Učesnici ove radionice su potpuno svjesni i govore o tome kako njihovi izbori mogu da izazovu neosviještene ljude i opterećene predrasudama na rodno zasnovano nasilje.
Također, učesnici ove radionice su svojim zaključcima i konačnim prijedlozima dali svoj glas za promjenu odgoja dječaka i djevojčica, podizanje svijesti kod nastavnika, roditelja , male djece, ali i kod starijih učenika o ravnopravnosti i jednakosti muškaraca i žena, omogućavanje jednakih uslova za zadovoljenje potreba, interesa i sposobnosti djevojčica i dječaka , te podizanje svijesti svih o postojanju prava na lične izbore i poštovanja prava na izbor u pogledu rodnih uloga i seksualnih orijentacija, a sve s ciljem da se izbjegne pojava rodno zasnovanog nasilja među mladima, a kasnije i kod odraslih muškaraca i žena.
„Vrijednosti su univerzalne!“ , “ Svi smo jednaki bez obzira na spol ! “, „Biti ono što se želi !“, „Biti ponosan na sebe !“, „Boriti se protiv stereotipa!“, „Poštovati prava na izbore i boriti se za ne nasilje“ – zaključci su sa ove radionice uz prijedlog da se nastavi sa edukacijom, odgojem i preodgajanjem mladih za rodnu ravnopravnost, jednakost, oslobađanje od predrasuda i rodno NE nasilje.

Trenerica na radionici :
Vildana Neimarlija, prof.pedagogije i psihologije, psihoterapeut TA