Ako želiš aktivirati svoj kreativni potencijal, usvojiti Design Thinking metodologiju te naučiti kako razmišljanjem izvan ustaljenih okvira riješiti izazove iz različitih sfera života, prijavi se na Design Thinking radionicu koja se organizuje u okviru programa Kick out local problems u Kreativnom inovacijskom centru Kakanj- KICK.

Za koga je namijenjen program: Kick out local problems?
Program je namijenjen mladima uzrasta od 15 do 30 godina koji imaju potrebu stvoriti nova rješena za izazove sa kojima se susreću.

Organizacija radionice je podržana u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

https://kick.ba/

Kick, 20. 1. 2019.