Kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja
Kakanj, 20.2.2016.

Projekat implementira UG “Alternative” Kakanj u suradnji sa KSC Kakanj. Projekat podržava In fondacija – Fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH

Prvi dio radionice kombinacija je edukativnih vježbi na temu identifikacije pozitivnih osobina djevojčica i pozitivnih osobina dječaka, kreativni rad sa papirima – priprema likova na papiru iz crtanih filmova, bajki i priča za djecu, igranje uloga dječaka i djevojčica u različitim situacijama uz korištenje liste pozitivnih osobina jednih i drugih, koje su učesnici prethodno sami sačinili.
Drugi dio radionice posvećen je glumi i izražavanju kroz korištenje gestikulacija i pokreta tijela. Bile su tu i vježbe glume na izmišljenom jeziku i puno smijeha uz igranje i praćenje različitih uloga na sceni. Dvije učesnice kreativnih radionica, Melika i Ena koje pohađaju i školu glume pokazale su učesnicima svoje glumačke sposobnosti.
Radionica je kao i svaka druge u Kreativnom centru sadržavala niz vježbi izgradnje povjerenja i rješavanja sukoba nenasilnom komunikacijom. Učesnici se potiču na kreativnost a radionice su osmišljenje tako da se kod učesnika uz igru i zabavu poboljšavaju komunikacijske i prezentacijske vještine, rad u timu, drugarstvo i međusobna podrška i solidarnost.
treneri današnje radionice: Naida Naca Bukvić, Mirza Bajramović i Maksuma Topalović