Poštujmo rodnu ravnopravnost u profesionalnom i privatnom životu

Gimnazija “Muhsin Rizvić” Kakanj,
Projekt „Kreativni centar-mjesto prevencije rodno-zasnovanog nasilja“
Izvještaj sa radionice za adolescente, učenike gimnazije,
Radionica je održana 19.12.2017.g. u trajanju od 90 minuta u prostorijama Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Kakanj.

Trenerica: Vildana Neimarlija, prof.pedagogije i psihologije, psihoterapeut TA p.s.

 

Cilj radionice je bio razvijanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti u profesionalnom i privatnom životu, svijesti o poštovanju drugih ljudi i njihovih izbora, prepoznavanje razlika između predrasuda i činjenica, te razvijanje komunikacijskih sposobnosti, vještina izražavanja vlastitog mišljenja i prihvatanja tuđeg. Osvrt na naučeno i zaključci na kraju radionice su pokazali da su ciljevi potpuno ispunjeni.

Osnova rada na radionici je bila analiza rodnih stereotipa- tvrdnji karakterističnih za neravnopravnost pola i roda u našoj sredini, datih na radnom listu „Domaćinstvo ili karijera“, a koje su učesnici analizirali u grupama, argumentirali i davali svoja mišljenja o svakom stereotipu, te usaglašavali stavove na nivou male grupe, a kasnije i na nivou velike.

Veliki značaj u konačnici radionice dobile su spoznaje i svijest mladih ljudi o tome da je odgovornost na njima i njihovoj generaciji kako ćemo se u budućnosti boriti i preventivno djelovati za život bez rodnih stereotipa, predrasuda i rodnog nenasilja.