Radna grupa u sastavu: Esmin Brodlija, dipl.psiholog i psihoterapeut, Vildana Neimarlija, prof. pedagogije i psihologije, Ajla Vehab, magistar pedagogije, Naila Obralija, profesor pedagogije i Maksuma Topalović, projekt menadžer projekta “Jednake šanse za sve” definirala je zadatke i sadržaj praktičnog priručnika sa radionicama koji bi trebao pomoći učiteljima i nastavnicima u radu s djecom sa poteškoćama u učenju i učešću. Projekat je podržan sredstvima Ministarstva za obrazovanje i nauku FBiH.